2N NANOTECHNOLOGIA NANOMATERIAY

Nanotechnologia przyszłość, która zaczyna się dziś!

ZASTOSOWANIE

NANOCZASTECZKI SREBRA już przy śladowej obecności działają dezynfekująco, bakteriobójczo, odkażająco czy nawet kosmetycznie i leczniczo.

NANOCZASTECZKI MIEDZI z kolei wykazują silną grzybobójczość osiąganą przy stężeniach tysiąckrotnie mniejszych od preparatów stosowanych w ochronie roślin, drewna, czy w budownictwie. Z uwagi na całkowity brak działań toksycznych, ujemnie dermatologicznych, czy uczuleniowych, a więc alergicznych, nano koloidalne preparaty miedzi zasługują w pełni na nazwę ekologicznych.

Wodne koloidy NANOSREBRA I NANOMIEDZI są stosowane w odkażaniu i uzdatnianiu wody, przeciwbakteryjnemu zabezpieczaniu odzieży, konserwacji oraz przedłużaniu czasu przechowywania żywności, kosmetyce osobistej ciała ludzkiego, dezynfekcji urządzeń pracujących w kontakcie z żywnością do zastosowań w zakładach mleczarskich, mięsnych, przetwórstwa owoców i warzyw, ochronie inwentarza żywego od farm zwierzęcych po stawy rybne.

Te same lub też podobne koloidy wytwarzane z pojedynczych pierwiastków bądź ich stopów, służą także do zabezpieczania materiałów budowlanych, narażonych na rozwój bakterii i grzybów. Do grupy tej zaliczamy także preparaty do zastosowań ochronnych muzealnych, zabezpieczające przed atakiem grzybów: mumie, kości, artefakty, wykonane z drewna, skóry czy tkanin, brązy, rzeźby.
Dodatki do paliw płynnych, działają na zasadzie katalitycznego rozkładu paliwa, zmniejszające zanieczyszczenie środowiska. Dodatki usprawniające działanie olejów i smarów silnikowych, przedłużają żywotność silników spalinowych, łożysk tocznych, kulkowych i ślizgowych. Specjalistyczne koloidy służą szerokiej gamie wytwarzania produktów przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, produkcji materiałów obiektów użytkowych wytwarzanych z polimerów. Specjalistyczne koloidy służą technologii obronności od środków sanitarnych po farby pochłaniające promieniowanie mikrofalowe i czyniące samoloty niewidzialnymi dla radarów.

Kolejną grupą produktów są nanopreparaty zawierające koloidalne cząsteczki krzemionki. Znalazły one zastosowanie w branży czystościowej. Zastosowanie nanocząsteczek krzemu w preparatach myjących pozwala na powierzchniach z nimi spowinowaconych (szkło, ceramika, kamień) uzyskać efekt hiper hydrofilowości. Dzięki czemu powierzchnia staje się odporna na zabrudzenia, a nawet samoczyszcząca. Dodatkowo preparaty zawierające nanokrzemionkę cechują się właściwościami antystatycznymi.